Management Team

dr_selvaraja_director

Dr. V. SELVARAJA

Managing Director

gunasekar_jmd

Mr. V. GUNASEKAR

Joint Managing Director

sasikala_director

Mrs. SANGEETHA PRIYA. S

Director - Finance

sasikala_director

Ms. SASIKALA. G

Director - Pharmacy Operations

Dharaneesh

Dr .S.S. Dharaneesh MBBS., (MS)

Director

Vivin Lithesh

M. Vivin Lithesh

Director

sasikala_director

Ms. E. SASIREKHA

Director - Dharan Natural Stone Park

VENKATESAN

Mr. C. VENKATESAN

Director - Dharan Rock